Hoek Valkenburgerweg - Lindelaufer Gewande

Status: vastgesteld
Identificatie: NL.IMRO.0986.BPhoekVwgLGew-VG01
Plantype: bestemmingsplan

Bijlagen bij de toelichting

 

 

Bijlage 1 Stedenbouwkundige en beeldkwaliteitsvoorwaarden

 

Bijlage 2 Verkennend bodem- en asbestonderzoek

 

Bijlage 3 Historisch bodemonderzoek

 

Bijlage 4 Watertoetsresultaat

 

Bijlage 5 Stikstofdepositie onderzoek