Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gemeentehuis Voerendaal
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0986.BPgemeentehuis-VA01

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

6.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:
a. een seksinrichting en een sekswinkel;
b. een coffeeshop, growshop, smartshop of een daarmee vergelijkbaar bedrijf;
c. het telen, bewerken en verhandelen van soft- en harddrugs;
d. straatprostitutie.