Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gemeentehuis Voerendaal
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0986.BPgemeentehuis-VA01

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als regels behorende bij het bestemmingsplan ‘Gemeentehuis Voerendaal’.